Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Oχτώ Θέσεις στον Δήμο Ανάφης

25 Jan Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Oχτώ Θέσεις στον Δήμο Ανάφης

Στη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 1/2017).

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινάει την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

 

Για τον Δήμο Ανάφης έχουν προκηρυχθεί:

Υπηρεσία

Τοποθέτησης

Αρ. Θέσεων

 

Εκπ. Επίπεδο

 

Ειδικότητα                   Έργο
ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΦΗΣ

                2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αναβάθμιση διοικητικών υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΦΗΣ

                4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθαρισμός και ευπρεπισμός

κοινοχρήστων και δημοτικών

υποδομών Ανάφης

ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΦΗΣ

                 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ενισχυτική διδασκαλία αγγλικής

γλώσσας σε παιδιά

ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΦΗΣ

                 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών του Δήμου Ανάφης