Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμα τηλέφωνα για τον επισκέπτη:

  • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών: Τ. 22860 61390, E.k.anafis@kep.gov.gr
  • Δήμος Ανάφης: Τ. 22860 61266, E. k-anafis@otenet.gr,
  • Αστυνομία: Τ. 22860 61216
  • Αγροτικό Ιατρείο: Τ. 22860 61215
  • Ταχυδρομείο / Ταχ. Ταμιευτήριο: Τ. 22860 61203
  • Ταξιδιωτικό γραφείο: Τ. 22860 61220, 22860 61408
  • Λαογραφικό Μουσείο (Χώρα Ανάφης
  • Πρατήριο υγρών καυσίμων – Αναψυκτήριο: Τ. 6977008251, 6976606718, 22860 61350

Συναλλαγές: Στην Ανάφη δεν υπάρχουν τράπεζες. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω ενός ATM.

Περίθαλψη: Στο νησί υπάρχει πολυδύναμο Αγροτικό Ιατρείο το οποίο χορηγεί και φάρμακα.

ANEK LINES

BLUE STAR

Λεωφορείο από το Λιμάνι προς την Χώρα:
10.10, 12.10, 14.10, 17.10, 19.10, 21.40