Φυσικό περιβάλλον

Το ανατολικό τμήμα του νησιού, όπου υπάρχει και η χερσόνησος του Κάλαμου, έχει υπαχθεί στο “Νatura 2000”. Η ποιότητα της περιοχής προκύπτει από το γεγονός ότι η χερσόνησος είναι φυσικά προστατευμένη, επειδή τα απότομα βράχια, οι γκρεμοί και η απουσία δρόμων καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση. Έχει μεγάλη αισθητική αξία (ιδιαίτερα η χερσόνησος Κάλαμος) και αρχαιολογικό ενδιαφέρον (ιδιαίτερα η τοποθεσία Μοναστήρι) ενώ υπάρχουν πολλά ανεξερεύνητα σπήλαια.

Το νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ορνιθοπανίδα, η οποία χρησιμοποιεί την περιοχή ως μεταναστευτικό σταθμό. Από την Ορνιθολογική εταιρεία εντάσσεται στις σημαντικές περιοχές για την προστασία των πουλιών στην Ελλάδα. Η χλωρίδα της είναι πλούσια σε κοινά και ενδημικά είδη (τα τελευταία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι σπάνια και ενδημικά του Αιγαίου).